Koleksi Formula Excel Lengkap dan Fungsinya, Dapat Dikira Dengan Cepat!

Adakah anda ingin mengira data menggunakan Microsoft Excel tetapi tidak tahu rumusnya? Berikut adalah koleksi formula Excel yang paling kerap digunakan!

Adakah anda ingin mengira data menggunakan aplikasi Microsoft Excel , tetapi tidak tahu rumusnya?

Selain Microsoft Word, aplikasi pemprosesan nombor Excel juga merupakan salah satu aplikasi penting yang digunakan oleh hampir semua bidang pekerjaan.

Sebenarnya, tidak sedikit anak sekolah atau pelajar yang sudah bergantung pada aplikasi ini untuk membantu tugas harian mereka yang anda tahu, geng.

Namun, kerana Microsoft Excel mempunyai banyak formula untuk penggunaannya, maka tidak semua orang tahu tentang formula formula pengiraan yang dapat dilakukan oleh aplikasi ini.

Oleh itu, dalam artikel ini Jaka akan berkongsi koleksi lengkap formula Excel dan fungsinya yang dapat membantu mempermudah tugas anda. Mahu tahu apa-apa?

 • Rumusan Excel Asas
  • Formula Pengurangan Excel
  • Rumusan Pengagihan Excel
  • Formula Excel SUM
  • Formula Pendaraban Excel
 • Satu lagi formula formula Excel yang lengkap
  • Set lengkap Formula Excel untuk Fungsi Tarikh & Masa
  • Koleksi lengkap Formula Excel untuk Fungsi Matematik & Trigonometri
  • Koleksi Lengkap Fungsi Statistik Formula Excel
  • Set lengkap Formula Excel untuk Fungsi Carian & Rujukan
  • Kumpulan Fungsi Pangkalan Data Lengkap Formula Excel
  • Set lengkap Formula Excel untuk Fungsi Logik
 • Kumpulan Rumusan dan Fungsi Excel Lengkap

  Sama seperti kod arahan CMD pada komputer riba Windows, formula dalam aplikasi Microsoft Excel juga sangat pelbagai dan tentunya mempunyai fungsi yang berbeza, geng.

  Tapi, tenang! Di bawah ini Jaka telah menyediakan pelbagai set formula Excel dan fungsinya supaya anda mudah difahami.

  Rumusan Excel Asas

  Sebelum membincangkan yang lebih kompleks, anda harus terlebih dahulu memahami formula asas Excel yang biasa digunakan untuk pengiraan, geng.

  Seperti misalnya formula untuk pengurangan, penambahan, pembahagian, dan sebagainya. Sekarang, untuk maklumat lebih lanjut, anda dapat melihat perbincangan di bawah.

  1. Formula Pengurangan Excel

  Sumber gambar: JalanTikus (Ingin tahu mengenai formula pengurangan Excel? Lihat penjelasan di bawah).

  Sedikit berbeza dengan formula Excel lain yang biasanya menggunakan formula kata khas untuk melaksanakan perintah pengiraan, formula pengurangan Excel sangat mudah.

  Anda hanya perlu menggunakan operator tolak (-) untuk mengurangkan nilai data seperti yang biasa dilakukan pada kalkulator, geng.

  Cuma, seperti menggunakan formula Excel yang lain, pada awal formula Excel pengurangan mesti tetap memberi tanda yang sama (=) .

  2. Rumusan Pengagihan Excel

  Hampir sama dengan formula pengurangan, formula pembahagian Excel juga tidak menggunakan formula kata khas untuk melakukan pengiraan, geng.

  Anda hanya perlu menggunakan slash operator (/) untuk mendapatkan nilai berkongsi data yang anda ada.

  Di samping itu, kaedah menggunakannya adalah sama: anda mesti memberikan tanda yang sama (=) pada awal untuk menunjukkan bahawa apa yang anda tulis adalah formula Excel.

  Sekiranya hasilnya diperoleh, anda juga boleh mencetak fail cetak Excel, jika perlu.

  3. Formula Excel SUM

  Sumber gambar: JalanTikus (SUM adalah salah satu formula Excel yang paling biasa digunakan).

  Dari sekian banyak formula Excel yang ada, formula Excel SUM mungkin salah satu geng yang paling kerap digunakan, ya. Memandangkan fungsi formula SUM itu sendiri, iaitu menambahkan nilai data .

  Sebenarnya, adalah mungkin bagi anda untuk menggunakan operator tambah (+) untuk melakukan pengiraan yang sama. Tetapi, ini dianggap tidak berkesan kerana anda mesti mengklik satu nilai pada satu masa.

  Walaupun dengan formula SUM, yang perlu anda lakukan ialah menyeret semua nilai data sekaligus supaya lebih pantas dan praktikal.

  4. Rumus Pendaraban Excel

  Formula asas asas seterusnya adalah pendaraban . Formula ini juga semestinya sangat kerap, betul, yang anda gunakan dalam melakukan pengiraan?

  Nah, untuk mengira pendaraban dalam Excel itu sendiri sangat mudah. Di sini anda hanya perlu menggunakan operator asterisk atau simbol bintang (*) .

  Sementara itu, untuk cara menggunakannya sendiri masih sama dengan formula pengurangan, pembahagian, atau penambahan Excel, geng.

  Satu lagi formula formula Excel yang lengkap

  Sumber foto: Techno.id (Lihat set lengkap formula Excel yang paling biasa digunakan di bawah).

  Sebagai tambahan kepada formula asas Excel yang telah dijelaskan oleh Jaka di atas, tentunya terdapat banyak formula Excel lain yang mesti anda ketahui, geng.

  Terutama jika bidang tugas anda memerlukan anda menggunakan aplikasi Excel sepanjang masa.

  Nah, untuk itu, Jaka telah menyediakan satu lagi jadual formula Excel yang lengkap, bermula dengan Excel IF, VLOOKUP, dan banyak lagi. Lihatlah!

  1. Lengkap Formula Excel Koleksi Fungsi Tarikh & Masa

  Rumus Excel Fungsi Tarikh & Masa terdiri daripada formula Excel yang boleh digunakan untuk membuat tarikh dan masa secara automatik.

  Formula ExcelFungsi
  HARI Carilah nilai hari
  SEBULAN Cari nilai bulan
  TAHUN Mencari nilai tahun
  TARIKH Dapatkan nilai tarikh
  HARI360 Mengira jumlah antara 2 tarikh dengan syarat 1 tahun = 360 hari
  EDIT Menghasilkan nombor siri tarikh yang menunjukkan bilangan bulan sebelum atau selepas tarikh yang ditentukan
  EOMONTH Mengembalikan nombor siri hari terakhir bulan sebelum atau selepas bilangan bulan yang ditentukan
  JAM Tukar nombor siri kepada unit jam
  ISOWEEKNUM Jana nombor dari bilangan minggu ISO tahun untuk tarikh yang telah anda tetapkan.
  MINIT Tukar nombor siri kepada unit minit
  HARI RANGKAIAN Mengembalikan bilangan hari kerja antara dua tempoh tarikh yang ditentukan
  SEKARANG Menghasilkan nombor siri dari tarikh dan masa semasa
  KEDUA Tukarkan nombor siri kepada unit detik
  MASA menghasilkan nombor siri dari masa tertentu
  NILAI MASA Tukar masa dalam bentuk teks ke nombor siri
  HARI INI Menghasilkan nombor siri tarikh semasa
  MINGGU Menukar nombor siri menjadi hari dalam seminggu
  MINGGU Menukar nombor siri menjadi nombor yang menyatakan urutan minggu dalam setahun
  HARI KERJA hasilkan nombor siri tarikh sebelum atau selepas bilangan hari bekerja yang ditentukan
  TAHUN Tukar nombor siri menjadi tahun
  TAHUN Mengembalikan pecahan setahun yang menyatakan jumlah hari antara tarikh mula dan terakhir

  2. Lengkapkan Formula Excel dalam Fungsi Matematik & Trigonometri

  Rumus Excel Fungsi matematik dan Trigonometri terdiri daripada formula Excel untuk melakukan pengiraan matematik seperti jumlah, kosinus, kuasa dua, punca kuasa dua, dan sebagainya.

  Formula ExcelFungsi
  ABS Tentukan nilai mutlak bagi nombor tertentu
  ACOS Tentukan nilai kosinus archa bagi nombor tertentu
  ACOSH Tentukan nilai inversi kosinus hiperbolik bagi nombor tertentu
  AGREGATE Tentukan agregat dalam senarai atau pangkalan data
  ARAB Tukar nombor rumi menjadi nombor arab
  SELAMAT Tentukan nilai lengkungan sinus bagi nombor tertentu
  ASINH Tentukan sinus hiperbolik terbalik bagi nombor
  ATAN Hasilkan arkib tangen nombor tertentu
  ATAN2 Tentukan nilai tangen bagi koordinat x dan y
  ATANH Tentukan nilai penyongsang tangen hiperbolik bagi nombor tertentu
  PEMILIHAN Membundarkan nombor kepada bilangan bulat terdekat atau makna terdekat
  CEILING.PRECISE Membundarkan nombor ke bilangan bulat terdekat atau beberapa makna terdekat tanpa memperhatikan nombor yang dibundarkan
  KOS Tentukan nilai kosinus bagi nombor tertentu
  COSH Tentukan nilai kosinus hiperbolik bagi nombor tertentu
  DARJAH Tukar radian ke darjah
  WALAUPUN Membundarkan nombor ke nombor bulat terdekat
  KECUALI Hasilkan e tertentu (nombor eksponensial) yang dibangkitkan
  FAKTA Hasilkan nilai faktor bagi nombor tertentu
  INT Membundarkan nombor ke nombor bulat terdekat
  LOG Menukar nombor menjadi nilai logaritma untuk asas tertentu
  MOD Mengembalikan baki bahagian
  SIN Tentukan nilai sinus bagi nombor
  RUMUSAN Tambahkan nombor yang dikehendaki
  SUMIF Tambahkan nombor dengan satu kriteria tertentu yang dikehendaki
  SUMIF Tambahkan nombor dengan kriteria tertentu yang diinginkan
  TAN Tentukan nilai tangen bagi nombor tertentu

  3. Koleksi Lengkap Fungsi Statistik Formula Excel

  Fungsi Excel Formula Statistics terdiri daripada formula Excel untuk memproses data statistik seperti mengira purata, sisihan piawai, varians, jadual-t, dan lain-lain.

  Formula ExcelFungsi
  AVEDEV Mengira nilai purata keseimbangan mutlak untuk titik data dari nilai purata data
  PURATA Mengira nilai purata nombor dalam julat atau data tertentu
  AVERAGEA Mengira nilai purata semua komponen termasuk nombor, teks dan nilai logik
  AVERAGEIF Mengira nilai purata nombor dalam julat atau data tertentu yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan
  AVERAGEIFS Mengira nilai purata nombor dalam julat atau data tertentu yang memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan sendiri
  BANYAK Hitung bilangan nombor dalam julat / senarai / sel yang ditentukan oleh anda sendiri
  NEGARA Hitung bilangan teks / nilai dalam julat / senarai / sel yang ditentukan sendiri
  KAUNSELING Mengira bilangan sel kosong (tidak terkandung) dalam julat / senarai / sel yang ditentukan sendiri
  MAJLIS Hitung bilangan sel dalam julat / senarai / sel yang memenuhi satu kriteria yang ditentukan sendiri
  MAJLIS Hitung jumlah sel dalam julat / senarai / sel yang memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan sendiri
  MAX Tentukan nilai / jumlah tertinggi / maksimum bagi julat / senarai / sel tertentu
  MAXA Tentukan nilai tertinggi (tiada nombor pengecualian, teks, dan nilai logik) dalam julat / senarai / sel tertentu
  PERUBATAN Tentukan nilai tengah nombor dalam julat / senarai / sel tertentu
  MIN Tentukan nilai minimum / terendah nombor dalam julat / senarai / sel tertentu
  MINA Tentukan nilai terendah (tiada nombor pengecualian, teks, dan nilai logik) dalam julat / senarai / sel tertentu
  MASALAH Tentukan kebarangkalian bahawa nilainya berada di antara dua had

  4. Set lengkap Formula Excel untuk Fungsi Carian & Rujukan

  Fungsi Pencarian dan Rujukan Formula Excel terdiri daripada formula Excel yang dapat digunakan untuk mengambil data dari julat tertentu dan / atau dengan satu atau beberapa kriteria tertentu.

  Nah, dalam formula Excel untuk fungsi Cari & Rujukan ini, anda juga dapat mencari formula VLOOKUP yang biasanya digunakan untuk mencari dan memadankan nilai-nilai tertentu.

  Formula ExcelFungsi
  ALAMAT Mengambil rujukan data sebagai teks ke satu sel dalam lembaran kerja
  KAWASAN-KAWASAN Hitung bilangan kawasan dalam rujukan
  PILIH Pilih nilai dari senarai nilai yang telah ditentukan
  RUANGAN Ambil 1 nama lajur sebagai rujukan
  KOLOM Ambil beberapa nama lajur sebagai rujukan
  HARAPAN Mengambil data dari julat / array secara mendatar dengan baris atas menjadi titik pengambilan data utama
  HYPERLINK Buat jalan pintas / pautan yang dapat membuka dokumen berkaitan yang disimpan di pelayan rangkaian (intranet / internet)
  INDEKS Pilih nilai dari rujukan / julat / susunan tertentu
  LANGSUNG Mengambil rujukan yang ditunjukkan oleh nilai teks
  LIHAT Mencari nilai dalam julat / vektor / array tertentu
  PERTANDINGAN Mencari nilai dalam rujukan / susunan tertentu
  OFFSET Dapatkan pengimbangan rujukan dari rujukan tertentu
  ROW Mengambil 1 baris nama dari rujukan data
  LIHAT Mengambil data dari julat / array secara menegak dengan lajur pertama (paling kiri) menjadi titik pengambilan data utama

  4. Koleksi Lengkap Fungsi Pangkalan Data Formula Excel

  Rumus Excel Fungsi pangkalan data terdiri daripada formula excel yang berkaitan dengan pangkalan data (set data) yang penting dan khusus untuk digunakan dalam pemprosesan data.

  Formula ExcelFungsi
  KERUSI Mengira purata entri pangkalan data yang dipilih
  JUMLAH Hitung sel yang mengandungi nombor dalam pangkalan data
  DCOUNTA Kira sel yang tidak kosong dalam pangkalan data
  DGET Ekstrak satu rekod dari pangkalan data yang sesuai dengan kriteria tertentu
  DMAX Menentukan nilai tertinggi dari entri pangkalan data yang dipilih
  DMIN Menentukan nilai terendah entri pangkalan data yang dipilih
  DSUM Tambahkan data dalam lajur tertentu dalam pangkalan data yang sesuai dengan kriteria
  DVAR Mengira nilai varians berdasarkan sampel dalam entri pangkalan data

  5. Set lengkap Formula Excel untuk Fungsi Logik

  Fungsi Logik Formula Excel terdiri daripada formula Excel yang bertujuan untuk menguji pernyataan dengan ujian logik.

  Dengan cara tertentu, mungkin formula Excel fungsi Logik ini adalah salah satu formula Excel yang paling biasa digunakan dalam dunia pekerjaan, geng.

  Formula ExcelFungsi
  DAN Mengembalikan BENAR jika semua kriteria dipenuhi (BENAR)
  SALAH Menjana nilai logik Palsu (Salah)
  JIKA Tentukan ujian logik dengan 2 atau lebih kriteria buatan sendiri
  SATU JIKA Cari nilai jika keadaannya BENAR / SALAH
  MULTI JIKA Cari nilai jika keadaan BENAR / SALAH dengan banyak perbandingan
  IFERROR Memberi hasil yang diinginkan jika formula memaparkan hasil ralat (seperti # N / A, #ERROR dll.)
  TIDAK Balik logik hujahnya
  ATAU Mengembalikan BENAR jika setiap argumen BENAR
  BENAR Hasilkan nilai logik untuk TURE

  Itulah koleksi formula Excel yang lengkap yang dapat membantu anda menyelesaikan pengiraan dengan lebih mudah dan praktikal, geng.

  Sebenarnya terdapat banyak formula Excel lain yang boleh anda gunakan, tetapi koleksi formula Excel di atas adalah beberapa formula yang paling kerap digunakan.

  Sekiranya anda paling kerap menggunakan formula Excel?

  Baca juga artikel mengenai Out of Tech atau artikel menarik lain dari Shelda Audita

  Artikel Berkaitan